Matsalu

Matsalust ja mida siin teha

Matsalu on suurimaid linnuparadiise Euroopas

Linnuhuviliste ja -vaatlejate seas on Matsalu Euroopa või maailma mõistes üks olulisemaid sihtpunkte, kuhu lindude rände ajal suunduvad sajad ornitoloogid. See on tõeline paradiis linnuhuvilistele, üks Euroopa tähtsamaid veelindude peatuspaiku rändeteel Arktika ja Lääne-Euroopa vahel. Rahvuspargist lendab igal aastal läbi üle kahe miljoni veelinnu! Neist üle 230 000 jääb rahvusparki peatuma lühemaks või pikemaks ajaks.

Suurim omataoline Läänemere ääres on ligi 3000 hektarit hõlmav Kasari suudmeroostik, kus võid kuulda roolinde, kellest tuntuim on hüüp. Matsalu rannaniidud on ühed suurimad Euroopas ja olulised siin pesitsevatele kahlajatele (nt tilder, kiivitaja, koovitaja), kuna siin on madal taimestik ja roovaba veepiir. Veel võib kohata merikotkast ja niidurüdi. Loomadest on kõige tõenäolisem Kloostri vaatetornist põtra näha.

Taimehuvilised leiavad liigirikastel puisniitudel tammede ja sarapuude vahelt mitmeid käpalisi. Lääneranniku laugete maastike mitmekesisust suurendavad siluriaegsetest korallrahudest kujunenud paekivist rannaastangud. Kultuuripärandi säilitamiseks on taastatud vanu rookatusega heinaküüne ja kalurionne.

Penijõe mõisas asub Matsalu rahvuspargi külastuskeskus, mille püsiekspositsioonis saab tutvuda kaitseala looduse, ajaloo ja pärandkultuuriga. Looduselamusi pakuvad ka mitmed vaatlustornid ja matkarajad.

Allikas: https://www.puhkaeestis.ee/

Kõik Matsalu rahvuspargis olevad vaatetornid, matkarajad ja vaatamisväärsused koos täpsete koordinaatiga leiad lehelt: https://kaitsealad.ee/et/kaitsealad/matsalu-rahvuspark

Mõnusat avastamist!